بازیکنی که نظم را رعایت نکند از تیم خارج است

بازیکنی که نظم را رعایت نکند از تیم خارج است   شفر: بازیکنی که نظم را رعایت نکند از تیم

بیشتر بخوانید

اولین چالش شفر با استقلال خارج از تهران

اولین چالش شفر با استقلال خارج از تهران به گزارشاکسیرفان، وینفرد شفر سرمربی آلمانی آبی پوشان از زمان پیوستنش به

بیشتر بخوانید