تعطیلی سینماها در روزهای عزاداری پایان «صفر»

تعطیلی سینماها   اعلام تعطیلی سینماها در روزهای عزاداری پایان «صفر»   روزهای تعطیلی سینماهای کشور در روزهای پایانی ماه

بیشتر بخوانید